MARKA TESCİL PROSEDÜRLERİ

Marka araştırma uzmanlarına göre ilgili sektörlerde ön araştırması yapılan markanın, tesciline bir engel görülmemesi halinde marka başvurusu işlemlerine geçilir.TC. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na (TPE) başvurulduğu andan itibaren markanın hukuki koruması başlar.
TC. Türk Patent Enstitüsü uzmanları marka başvurusunu tescil edilip edilmeyeceği noktasında inceler. Tescil edilmesi için bir engel görmediği markaları Resmi Marka Bülteni’nde yayına çıkarır.
Yayın suresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz imkanı açıktır.
3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda, TPE tesciline karar verir ve tescil ücreti talep eder. Söz konusu ücretin ödenmesinden sonra ise “Marka Tescil” belgesi alınır.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler

  • Markanın örneği

  • Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi

  • Vekâletname

  • Başvuru sahibi tüzel kişi ise ticari faaliyetini gösterir belge

  • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi veya kimlik numarası


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ