SLOGANLAR NASIL KORUNURLAR!

Sloganlar, telif hakkı değil ticari markadırlar bu sebeple MARKA TESCİLİ ile korunabilirler.Telif hakkı, sanatsal nitelik taşıyan şeyler için alınabilir.Tabii ki; şiirler, filmler, heykeller, müzik, roman vb. bu kapsama girmektedir.
Ancak telif hakkı genel anlamda,  yeterince sanatsal görünmeyen şeyleri de kapsayabilir.Birkaçını sıralamak gerekirse telif hakkı; reklam metni, oyunlar, yazılım programları ve ozalit baskı için de alınabilir.Mal ve hizmetlerin kaynağını göstermek ve tanımlamak amacıyla kullanıldığı sürece, bir slogan için marka başvurusu yapmak mümkün olabilir. Örneğin Nike’ın  “Yalnızca Yap sloganı”  ve Coca-Cola’nın “Hayatın Tadı ” sloganı; uluslararası tescilli markalardır.

Marka sahipleri; hedef kitlesinin, sloganı ürünleriyle ve hizmetleriyle ve böylece markalarıyla ilişkilendireceğini bildiklerinden, sloganlar reklam kampanyalarının kilit unsurlarıdır. Bu nedenle, koruma altına alınması çok önemlidir.

Ancak, ayırt edici özelliği bulunmayan sloganlara ilişkin tescil talepleri reddedildiğinden marka sahipleri sektörel jenerik ifadeleri slogan markası olarak seçmemelidir

Örnek

“ Tüm favorilerinizin bir araya geldiği yer” sloganıyla ilgili durumu ele alalım. Çikolatalarla ilgili bu sloganın tescili, “yalnızca sözlükte bulunan olağan sözcüklerin oluşturduğu bir dizin olduğu ve şekerlemeye yönelik promosyonel bir ileti taşımak üzere kolaylıkla akla geldiği ileri sürülerek İngiltere Marka Ofisi tarafından reddedildi.

Bir slogan, ilk itirazın üstesinden başarıyla gelebilir ve yine de ayırt edici özelliği bulunmadığı ileri sürülerek reddedilebilir. İngiltere Marka Ofisi ayrıca, sadece çikolataların bir hediye olarak satışını arttırmaktan başka bir şey yapmadığından “Onu çikolatalarla söyle” sloganının tescilini de reddetti. Söz konusu ofisin gerekçesi şu şekildedir: slogan, “nötr bir kaynağa” sahipse yani ticaret kaynağı hakkında hiçbir garanti vermeyip yalnızca tüketiciyi emtiaların ya da hizmetlerin türü hakkında bilgilendiriyorsa, ayırt edici nitelikte değildir.

Bu itirazların üstesinden gelmek için marka sahipleri, koruma altına almak istedikleri sloganın kendi kendine “ikinci bir anlam” kazandığını ispatlamak zorundadırlar. Bu; marka başvurusu yapılmadan önce sloganın ayırt edici özelliğinin, ona ilişkin mamulünün kullanımından kaynaklandığı anlamına gelmektedir.

Marka sahibinin marka başvurusunda, sloganın üçüncü bir kişi tarafından kullanımının; emtiaların veya hizmetlerin üreticisi veya tedarikçisi açısından tüketiciyi yanıltacağını kanıtlaması durumunda, bir sloganın ikinci bir anlam kazanmış olduğu düşünülmektedir.

“Bir Mola Ver” : Nestle v. Mars

“Bir mola ver” sloganı oldukça iyi bilinmektedir ve genellikle “Kit Kat” isimli çikolatayla ilişkilendirilmektedir. Ancak bu ismin kullanılması, Kit Kat bir Nestle markası olduğundan tüketicinin Nestle markasını düşünmesini sağlıyor mu?  Diğer bir deyişle bu sözcük grubu istenilen ikinci anlamı kazanmış oluyor mu? 1995’ten beri tescilli marka “Bir mola ver …. Kit Kat Zamanı” sahibi olan Nestle şu anda, “Bir Mola Ver” sözcük grubunu ayrı bir marka olarak tescil ettirme çabasında bu yasal soruyla karşı karşıya kalmaktadır. Rakip çikolata üreticisi Mars, söz konusu sözcük grubunun ayırt edici hiçbir özelliği bulunmadığını öne sürerek bu tescile itiraz etmektedir.

Nestle v. Mars vakasında mahkemeler; İngiliz Marka Ofisinin, Nestle halkın “Bir mola ver” ifadesini Kit Kat çikolatalarıyla ilişkilendirdiğini ispat etse de, halkın söz konusu ifadeyi Nestle markasıyla ilişkilendirdiğine dair Nestle tarafından kanıt sağlanmadığını ileri sürerek söz konusu sözcük grubunun tesciline izin vermeme konusunda aldığı kararı destekledi. İngiliz Mahkemeleri, “ Bir Mola Ver” ifadesinin ürünlerin kaynağını garanti etmediği ve bu nedenle marka koruması açısından yeterli olmadığı görüşündeydi.

Nestle, Temyiz Mahkemesine başvurdu.

Yönetmeliğin (3.) maddesinde başvuruyla ilgili belirsizlikten dolayı Temyiz Mahkemesi aşağıdaki soruyu Avrupa Adalet Divanı’na (ECJ) sordu:

“Bir markanın ayırt edici özelliği, söz konusu markanın başka bir markanın parçası olarak veya bu markayla bağlantılı olarak kullanılmasının ardından veya bunun sonucunda kazanılabilir mi?”

Avrupa Adalet Divanı (ECJ), Temmuz 2005’te Temyiz Mahkemesine olumlu bir cevapla karşılık verdi (yani Nestle’ye tescil hakkını verdi).

Bu vaka şu anda, sunulan kanıt temel alınarak konuya ilişkin bir karar vermesi için yeniden Temyiz Mahkemesi’nin önündedir.

Sloganınızı Tescille Koruyun!

Şirket ve reklam sloganınızın da yasal olarak size ait olması ve korunabilmesi için marka olarak tescil edilmesi gereklidir. Çünkü sloganınız markanızı rakiplerinizden ayıran en önemli iletişim araçlarından birisidir. Sloganınız markanızın daha etkileyici, hatırlanabilir, orijinal olmasını sağlar, şirketinizin misyon ve vizyonunu ifade eder. Doğru seçilmiş bir sloganla tüketicinize verdiğiniz mesaj; sizi rakiplerinizden ayrıştırarak markalaşmanızı destekler


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ