FAYDALI MODEL NEDİR?


Üretmekte olduğunuz ürünlerdeki en küçük geliştirmeleri bile faydalı model olarak koruma altına alabilir ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.
Bir buluşun Faydalı Model ile korunabilmesi için gerekli şartlar  şunlardır;
• Yeni olması,  •  Sanayiye uygulanabilir olması

Faydalı Model belgesi verilemeyecek konular;

Patent verilemeyecek konu ve buluşları yanı sıra usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

FAYDALI MODEL BAŞVURU AŞAMASI;

Şekli inceleme yazısının tarafımıza gelmesi başvurudan itibaren ortalama 2 aydır. Bu yazıda Faydalı Model başvuru numarası ile TPE ye giriş tarihi ve saati belirtilir. Bununla birlikte başvuru ile ilgili erken yayın talep edilebilir.

Şekli inceleme yazısının tarafımıza gelmesi ve erken yayın talebinden itibaren ortalama 3 ay sonra başvuru Resmi Gazete de ilana yayınlanır. İlanın süresi 3 aydır.

Bunun anlamı da şudur; Üçüncü kişilerin başvurunuza karşıt görüşlerini bildirmeleri için tanınan süredir. Bu süreden sonra yapılan görüşler dikkate alınmaz. Eğer bir yayın süresinde bir itiraza uğrar iseniz TPE itirazları dikkate almadan size Faydalı Model belgenizi vermektedir. Ancak size süresi içerisinde itiraz eden kişilerin belge alındıktan sonra yapmış olduğunuz başvuruya karşı iptal davası açma hakları saklıdır.

Belge kararı, Resmi gazetedeki 3 aylık yayın süresinin bitiminden sonraki ortalama 1 veya 2 ay içinde tarafınıza gönderilir. Kararda belirtilen belge hazırlama ücretinin, kararın geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geri alınmış sayılır. Belge ücreti yatırıldıktan sonra ortalama 2 ay içinde Faydalı Model Belgesi tarafımıza gönderilir.

Başvuru tarihinden 12 ay sonra ve koruma süresi boyunca yılda bir defa başvuru tarihine tekabül eden gün ve tarihte TPE tarafından talep edilecek sicil kayıt ücreti düzenli olarak ödenmelidir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ