YURTDIŞI PATENT TESCİLLERİ

Yurt dışında patent/faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen buluş sahipleri veya başvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir şekilde ve o ülkenin dilinde hazırlanmış ayrı ayrı başvurularda bulunmak zorundadırlar. Birden fazla ülkede buluşlarını koruma

altına almak isteyen başvuru sahipleri, tek bir başvuru ile uluslararası başvuru sistemlerinden olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) başvuru sistemlerinden yararlanabilmektedir.

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)

EPC’nin amacı, buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir “patent verilmesi sistemi”nin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulmasıdır. Tek bir başvuru ile Sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür.

Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir patenttir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Başvurunun işlemleri EPO’da devam ederken, herhangi bir üye ülkede geçici koruma elde edebilmek için, başvuruya ait istemlerin o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin ulusal ofisine verilmesi gerekir.

Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir. Tescil edilen bir Avrupa patentine, tescil kararının Avrupa Patent Bülteninde ilan edilmesinden itibaren dokuz aylık süre içinde itiraz edilebilir.

EPC’nin 86 ncı maddesi uyarınca, üçüncü yıldan itibaren Avrupa patent başvurusunun geçerli olduğu yıllara ait yıllık ücretlerin başvuru sahibi tarafından doğrudan EPO’ya ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme, Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği yıl için son kez yapılmaktadır. Bundan sonraki ödemeler, Avrupa patentinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal ofislerine yapılması gerekmektedir.

PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT)

Uluslararası patent başvuruları, bir uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından “Uluslararası araştırmaya” tabi tutulur. Uluslararası araştırmanın sonuçları, uluslararası patent başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren genellikle 4 veya 5 aya kadar tarafınıza gönderilen uluslararası araştırma raporunda yer alır. Uluslararası araştırma raporu buluşunuzun değerine ait açıklamayı içermez, fakat patent başvurunuzun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların listesini içerir ve yenilik ve buluş basamağı (aşikâr olmama) soruları ile ilgili olarak, alıntıların muhtemel ilgilerinin kanıtlarını verir. Bu, belirlediğiniz ülkelerde patent elde etme şansınızı değerlendirmenizi sağlar. Olumlu, yani patentin verilmesine engel olmayacağı gözüken önceki teknikle ilgili dokümanları içeren bir araştırma raporu, koruma istediğiniz ülkelerde başvurunuzu devam ettirmenizde yardımcı olacaktır. Rapor olumsuz ise uluslararası başvurunuzdaki istemleri kısmen değiştirme veya yayımlanmadan önce başvuruyu geri çekme şansına sahip olacaksınız. Uluslararası başvuru daha önceden geri çekilmemişse, Uluslararası Büro tarafından rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden hemen sonra uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayımlanır ve her belirlenen ofise bildirilir.

Bir uluslararası patent başvurusunda, Paris Sözleşmesine göre (ve bir ölçüde Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde), aynı buluş için yapılmış olan ulusal, bölgesel (örneğin Avrupa) veya uluslararası bir önceki başvuruya dayanarak, bu önceki başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde rüçhan hakkı talep edebilirsiniz. Bir önceki başvuruya dayanarak rüçhan hakkı talep etmiyorsanız, öncelik tarihi uluslararası başvurunuzu yaptığınız tarih olacaktır.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ