PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

Patentler için yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranırken, faydalı modeller için sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır.

Faydalı model belgesi alınması maliyet ve sürecin kısalığı açısından başvuru sahibinin lehinedir ve araştırma, inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle daha kolaydır. Ancak başvuru sahipleri yeni olmayan buluşlar için Faydalı Model Belgesi alsalar dahi, daha sonra itiraz sahiplerinin açabilecekleri davalar sonucunda mahkeme tarafından bu belgenin iptali söz konusudur. Bu nedenle özellikle Faydalı Model Belgesi başvurusu sahiplerinin yeni olmayan konularda başvuru yapmamaları zaman ve para kaybı olmaması açısından kendi faydalarınadır.

PATENT SAHİBİNİN PATENT BELGESİNİ KULLANABİLECEĞİ ŞEKİLLER;

Ürünü sadece kendi üretebilir,
Sözleşme ile üretim ve satıştan gelir elde edebilir,
Patent haklarını başka kişilere devredebilir,
Lisans verme yoluyla patent haklarından kar payı alabilir.
TPE, buluş sahiplerine işleri ile ilgili tavsiye ya da buluşları için maddi destek vermemektedir. Ancak, KOSGEB, KOBİ’ler için patent belgesi alındıktan sonra ödenmiş olan ücretlerin bir kısmını geri ödemektedir.

PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALINDIKTAN SONRAKİ AŞAMALAR

Patent/Faydalı Model başvurusu yapıldıktan sonra, başvurunuzun alındığına dair ve başvuru numarasının belirtildiği bir yazı başvuru sahibine gönderilir. Daha sonraki işlemler karşılıklı yazışmalarla başvuru sahibine bildirilir. Ayrıca bir bildirime gerek duyulmaksızın, koruma süresi boyunca, başvuru sahibi, Enstitüye yıllık ücretleri düzenli olarak ödemek zorundadır. Yıllık ücreti ödenmeyen patentlerin patent hakkı sona erer.

Patent/Faydalı Model başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru sahibinin, başvurusuna benzer başvuruları takip etmesi açısından Yıllık Takip yapılarak, bültene çıkan benzer ürünler buluş sahibine bildirilir.

Başvuru yapmadan önce, benzer bir başvurunun olup olmadığını incelemek için yayınlanmış patentler ve diğer dokümanlar üzerinden ön araştırma yapabilir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ