ÇOKLU TASARIM BAŞVURUSU

Çoklu Tasarım Başvurusu Nedir ?
Bir başvuruda, mevzuatta öngörülen şartları taşıması koşuluyla, birden fazla tasarım tescili için talepte bulunulabilir. Bu başvurular çoklu başvuru olarak değerlendirilmektedir.

Başvurunun çoklu olması durumunda başvuruda yer alan tasarım sayısı bu alanda belirtilmelidir.Tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin;

  • Aynı alt sınıfa ait olması

  • Aynı set-takıma ait olması

  • Birleşik bir ürünün parçaları olması

  • Birden çok nesnenin bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması gerekir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ