DİĞER TASARIM HİZMETLERİ

Yenilemelerin Takibi
Tescilli tasarımların koruma süresi tasarımın tesciline başvurma tarihinden itibaren 5 yıldır. Tasarımlar 5 yıl arayla yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilir. 5’er yıllık dönemlerle tasarım hakkı sahibinin ve vekilinin talebi üzerine yenileme ücreti verilerek tasarım tescili yenilenir.

Yenileme ücretinin ödenmesi ve yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde geçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması halinde yenileme ek ücret ödenerek yapılır.

Tasarım Devir
Tasarım hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda tasarım hakkını bir başkasına devredebilir.

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir.
Tasarım devir işlemi için; noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

Tasarım Lisans  
Tasarım hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda tasarım hakkını bir başkasına lisans verebilir.
Tasarım lisans işlemi için; noter onaylı lisans sözleşmesi gereklidir

Tasarım Sahibiyle İlgili Değişiklikler  
Tasarım sahibi tasarımını tescil ettirdikten sonra tesciliyle ilgili bazı hususların değişikliğini talep edebilir. Örneğin unvanının, firmasının çeşidinin (nev’i) ,adresinin değişmesi, şirket birleşmesi durumları, ayrıca bunlarla birlikte tasarım sahibinin ölümü halinde, mirasçılara intikal ettirilmesi veya tasarımın iptali gibi değişikliklerin TPE Tasarımlar Sicil Dairesi’nde de değiştirilmesi ve buna yönelik kayıt ettirilmesi gerekir.

Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla tasarım tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir başvuruyla işlem gerçekleştirilir.

  • Unvan değişikliği kaydı için; unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

  • Nevi (şirket türü) değişikliği kaydı için;  nevi değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

  • Adres değişikliği için; adres değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi gereklidir.

  • Şirket birleşmesinin kaydı için; birleşmeyi gösterir belge aslı ya da noter tasdikli sureti gereklidir.

  • Patent veraset ve intikal işlemleri için;  mahkemeden alınmış veraset ilamı gereklidir.

  • Patent rehin işlemi için; rehin sözleşmesi gereklidir.

Tasarım Bülteni İtirazı veya Savunma Yapılması
554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Bu nedenle endüstriyel tasarım tescili, uluslararası düzeyde bir kaç ülke dışında genel kabul görmüş itiraza dayalı ‘incelemesiz’ (yenilik ve ayırt edici nitelik açısından) bir sistem olarak tanımlanmaktadır.

Tasarım başvurusu şekli incelemeyi müteakiben Endüstriyel Tasarımlar Resmi Bülteni’nde 6 ay süre ile yayınlanır. Üçüncü kişilerin, yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tasarım başvurusuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Her ay yayınlanan tasarım bültenleri firmamız uzmanlarınca incelenerek, müvekkillerimize ait birebir ya da benzer başvurular tespit edilmekte ve itiraz haklarının bulunduğu konusunda bilgi verilmektedir. Müvekkillerimizin talebi doğrultusunda yayınlanan tasarımlara itiraz dosyası, gelen itirazlara da karşıt görüş bildirme dosyası hazırlanarak TPE’ye sunulmaktadır.

Yapılan birebir ya da benzer başvuruya itiraz edilmemesi durumunda bu başvuru tescile bağlanmaktadır. Bu aşamadan sonra sadece endüstriyel tasarım tescil belgesi iptali davası açılması yolu sözkonusu olmaktadır. Bu dava da itiraza nispeten oldukça maliyetli ve uzun süreli bir işlem olması hasabiyle, tasarım takibinin önemi, gerekliliği ve avantajı aşikârdır.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ