2014 YILI İTİBARİYLE UYGULANACAK MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka tescil başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, ülkemizin de taraf olduğu Nis Anlaşması hükümlerine göre oluşturulan Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmaktadır.

Nis Sınıflandırması, Nis Anlaşması’na taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanmakta ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yürürlüğe girmektedir. Bu uygulama doğrultusunda, Nis Sınıflandırması kapsamına uygun olarak, 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” 04 Aralık 2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ve ekinde yer alan mal ve hizmet listesine buradan ulaşabilirsiniz.

01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılacak marka tescil başvurularında yer verilecek olan mal ve hizmetlerin bu Tebliğ ve ekinde yer alan mal ve hizmet listesi esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ