TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK BAŞKANLIĞINDA ANKARA’DA TOPLANDI
Türk Tasarım Danışma Konseyi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK Başkanlığında Ankara’da Toplandı

Türk Tasarım Danışma Konseyi, 10. Toplantısını 4 Temmuz 2014 günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK başkanlığında Ankara’da gerçekleştirdi.

Bakan IŞIK toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Tasarım Danışma Konseyi’nin tasarıma yönelik hedeflerin kısa süreli bir heves olmadığının, Bakanlık ve Hükümet olarak bu alanda uzun vadeli ve kararlı adımlar atma ve kalıcı mekanizmalar oluşturma hedefinde olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan IŞIK sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, tasarımı, ülkemiz sanayisinin ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücüne doğrudan etki edecek ve artı değer sağlayacak çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Tasarımlarımızın gücünü, algısını, niteliğini geliştirmek istiyoruz. Sanayimizin dinamizmini, tasarımcılarımızın vizyoner yaklaşımlarıyla, tasarımlarımızın farklılaştırıcı ve dönüştürücü etkileriyle birleştirmek istiyoruz. “

“Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel birikim, yeniden yorumlanmayı, yeniden dönüştürülmeyi ve yeniden üretilmeyi bekliyor. Belki de medeniyetimizden gelen büyük birikimin en iyi şekilde inkişaf edeceği alanlardan biri tasarım olacaktır. Zengin medeniyet ve kültür birikimimizden güç ve ilham alarak, zamanın ruhuna uygun tasarımlar yapmayı ve tasarımcılar yetiştirmeyi tarih karşısında bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor.”

“Tasarım Konseyi olarak son derece önemli hedeflerle yola çıktık. Bu hedeflere ulaşmak için önümüzde çok önemli bir kılavuz belgemiz var. Konseyin en önemli çalışması olan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planını, kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin yanı sıra, tasarım alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırladık.”

“Ülkemizde tasarımla ilgili ilk politika belgesi olan bu dokümanın hazırlanması ve üst düzey platformlarda ele alınması, devletin tasarım konusuna bakışındaki büyük değişimi ve farkındalık düzeyini açıkça ortaya koymaktadır.”

Tasarım Strateji Belge’sinin amacının “İnsana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini ve “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla gerekli idari, yasal ve teknik alt yapıyı geliştirmek” şeklinde ortaya koyulduğunu ifade eden Bakan IŞIK, “Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymayı ve insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Konsey çalışmalarının hedeflerinden ve bu kapsamda hayata geçirilmesi düşünülen plan ve projelerden söz eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, tasarımların korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının da yakın bir zamanda yasalaştırılacağı bilgisini aktardı.

Bakan IŞIK, tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalışmaları yapmak istediklerini, strateji belgesi çerçevesinde tasarım faaliyetlerinin vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında yer alması için çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak girişimci bilgi sistemi verilerinden yol gösteren veriler elde ettiklerini dile getiren Bakan IŞIK, bu kapsamda ölçeği büyüyen, teknoloji düzeyi yükselen, ihracat ve tasarım yapan firmaların karlılıklarının arttığını gördüklerini belirtti. Tasarım yapan firmaların ile yapmayanlara göre 2 kata yakın faaliyet karlılığı elde ettiğini ifade ederek, “Bu çalıştığımız alanın hem ülkemiz hem de firmalarımız için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir örnek. Tasarım çalışmalarını mutlaka çok daha güçlü şekilde desteklemek zorundayız” diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın ardından söz alan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’nin Endüstriyel Tasarımlar konusunda bulunduğu konumu anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Habip ASAN, Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması kapsamında 2013 yılında Türkiye orijinli tasarım başvurularında ülkemizin 7. sırada bulunduğu bilgisini verdi. 2014 yılının ilk 6 ayında da Türkiye orijinli tasarım başvuru sayısının 2013 yılının aynı dönemine göre %12 artığını söyledi.

Prof. Dr. Habip ASAN, tasarım alanında verilen desteklerden söz ederek, tasarım konusunun ülkemiz gündeminde daha çok ön plana çıkarılması, toplumda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen tasarım yarışmalarından ve diğer etkinliklerden örnekler verdi.

Toplantının devamında, gündemde yer alan; 2014 yılının ilk yarısında tasarım alanında yaşanan gelişmeler, tasarımcı perspektifinden tasarım süreçleri ve Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı konuları ele alındı.

Konsey, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tarafından yürütülen tasarımcı ve KOBİ’leri bir araya getiren proje konusunda bilgilendirildi. KOBİ ve tasarımcıları bir araya getiren ara yüzlerin desteklenmesine ve tasarım desteği alan KOBİ’lerde bu desteklerin etkilerinin izlenmesine karar verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında çalışmalarını yürüten Tasarım Konseyinde kamu kurumları, sivil toplum kuruşları ve tasarım alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşları üye olarak yer alıyor. 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ